Dette skjer med dine gamle dekk

Som dekkforhandler er vi i Eiker Motorshop pliktig til å ta imot gamle dekk.
Vi har derfor inngått avtale med Norsk Dekkretur for henting og videre behandling av disse utslitte dekkene.

Hva er Norsk Dekkretur?

Norsk Dekkretur AS er en felles bransjeløsning for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.
Norsk Dekkretur AS ble etablert i 1994 for å løse forpliktelsene som produsenter og importører da ble pålagt gjennom lovverket når det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.

Felles bransjeløsning

Selskapet tilbyr en felles bransjeløsning som gjør at produsenter og importører ikke behøver å løse de lovpålagte forpliktelsene på individuell basis. Den felles løsningen gjør dekkretur langt mer effektivt og billigere.

Godkjent innsamlings- og gjenvinningssystem

Norsk Dekkretur AS er eneste godkjente innsamlings- og gjenvinningssystem for kasserte dekk. Dette innebærer at alle ledd tilfredsstiller myndighetenes krav til avfalls- og gjenvinningsbehandling.

 • Innsamlings-/transportløsninger
 • Sortering og bearbeiding av kasserte dekk
 • Gjenvinningsmetoder (energi- eller materialgjenvinning) hos godkjente mottakere av hele eller kvernede dekk i Norge eller utenlands

Hvert år utarbeider Norsk Dekkretur AS en revisorbekreftet rapport over innsamlet mengde, hvor dekkene er hentet i Norge, hva dekkene har gått til, og hvem som har mottatt dekkene eller kvernede dekk.
Mottakerne, ikke minst i utlandet, må dokumentere at de driver godkjent gjenvinning, og mengden som er eksportert må være tolldeklarert. Derfor har vi også oversikt over når det er hentet dekk hos respektive forhandlere.

De har også etablert et komplett importørregister for dekk. Her blir importører av både løse dekk og alle typer kjøretøy, maskiner og utstyr påmontert dekk, som ikke er tilsluttet et godkjent retursystem gjennom samarbeidsavtale, fulgt opp.

Ønsker du å lese mer om Norsk Dekkretur?
Gå inn på deres hjemmeside: www.dekkretur.no

Lovverk


Dekkretur er lovpålagt fra Miljøverndepartementet.

Siden 1994 har Miljøverndepartementet pålagt norske produsenter og importører av dekk (både løse dekk eller påmontert objekt) å samle inn og gjenvinne like mange kasserte dekk som man leverer ut i markedet, fra det samme geografiske området som dekkene er solgt. Fra 2004 har forskriften vært innlemmet i Avfallsforskriften.

Forskriften gjelder:

 • Alle kategorier løse dekk til ettermarkedet (inkludert vinterdekk til nye og bruktimporterte kjøretøy)
 • Dekk påmontert på alle typer nye og bruktimporterte kjøretøy, maskiner og utstyr alle dimensjon, slik som:
  • motorsykler og scootere
  • sykler, el sykler
  • personbiler, lastebiler, busser m.v. og tilhengere
  • bobiler og campingvogner
  • traktor, andre landbruksmaskiner og utstyr (med dekk) samt tilhengere
  • anleggsmaskiner og skogsmaskiner med påmonterte dekk
  • alle typer park- og hagemaskiner

Se Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall på lovdata.no

 

Hva betyr forskriften?

Forskriften innebærer at alle importører har plikt om å sørge for innsamling og gjenvinning ved godkjente løsninger.

I Norge er det kun Norsk Dekkretur AS som organiserer og administrerer et landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Vi tilbyr løsning på de tjenestene som er lovpålagt i forskriften.

Mer informasjon om returordningen