Nye satser for miljøgebyr 1.mars 2023

Det ble varslet i November 2023 at miljøgebyrene på dekk ville øke med 25% fra 1.mars 2023. Økningen skyldes i hovedsak økte utgifter relatert til transport på land og sjø, samt energi.

Som et eksempel har vanlig personbildekk økt fra kr 20,- til kr 25,- , mens buss og lastebil har økt fra kr100,- til kr 125,- Det er ingen endring på MC og ATV dekk. Dette er priser som gjelder pr stk.

Se hele saken fra Norsk Dekk Retur her