WESTFROST | 1 Liter

West-Frost er et vannabsorberende middel mot isdannelse og kondens i drivstoff-systemer.

Like effektiv i bensin som i dieselolje. Hindrer ising og fastfrysning av ventiler i trykklufsbremsesystemer.
Tilsatt middel som motvirker korrosjon i ventiler og uttørking av pakninger.
Beskytter mot rustdannelse i luftbeholdere og bremserør.

Bør brukes ved temperaturer lavere enn +5 Celsius.
– I bremsesystemer er normalt forbruk minimum 0,5 liter pr. uke.
– I brennstoffsystemer anbefales en konsentrasjon av 0,5% (0,2 liter til 40 liter drivstoff)
Maksimal anbefalt innblanding er 5%
Ved dieseldrift anbefales en innblanding på maks 0,5% da det kan oppstå problemer med drivstoff-filter ved høyere konsentrasjon.

MILJØMERKING

MEGET BRANNFARLIG
Holdes vekk fra antennelseskilder
Røyking forbudt.

ADVARSEL
Irriterende for øyne, kan gi døsighet/svimmelhet

Bør oppbevares utilgjengelig for barn

20+ på lager

kr179.00 Inkl. mva

Tilleggsinformasjon

Profil

0

Bredde

0

Diameter

0